ကျောင်းသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

၁၉၉၈-၉၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား(၄)ဦးဖြင့် အိမ်ရှယ်ဝိုင်းအနေဖြင့် စတင်ခဲ့ရာ (၄)ဦးစလုံး ဂုဏ်ထူးထွက်၍ (၁)ဦး တိုင်းထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျောင်းသား(၇)ဦး လက်ခံခဲ့ရာ (၇)ဦးစလုံး ဂုဏ်ထူးထွက်ရှိ၍ (၁)ဦးမှာ စက်မှုဝန်ကြီးမှ ချီးမြှင့်သော ပထမဆု ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် မိဘများပိုမိုအားထားလာမှုကြောင့် (၂၄)ဦးထိ တိုးချဲ့လက်ခံခဲ့ရာ (၂၃)ဦးအောင်၍ တစ်ဦး မန္တလေးတိုင်းအဆင့်(၆) ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ (၉)နှစ်ဆက်တိုက် အောင်ချက်ရာခိုင်းနှုန်း (၉၃%)နှင့် အထက်ရရှိခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သော ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ဘော်ဒါအဖြစ်မှ
ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။